04/12/2016

Συσκευή Herbst

Η συσκευή Herbst είναι μία ακίνητη λειτουργική, ορθοπεδικής φύσης, συσκευή. Παραμένει συγκολλημένη στα δόντια του ασθενούς καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Εφαρμόζεται συνήθως στους πάνω και […]