Συσκευή Pendulum
11/10/2017

HERBST INSERTED

Η συσκευή Herbst είναι μία ακίνητη λειτουργική, ορθοπεδικής φύσης, συσκευή. Παραμένει συγκολλημένη στα δόντια του ασθενούς καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Εφαρμόζεται συνήθως στους πάνω και κάτω γομφίους και προγομφίους. Τοποθετεί (μετατοπίζει) την κάτω γνάθο προς τα εμπρός, για να διορθώσει σοβαρές περιπτώσεις οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου.

Μία συσκευή διεύρυνσης της υπερώας (του ουρανίσκου) χρησιμοποιείται, όταν τα επάνω δόντια δεν ταιριάζουν σωστά με τα κάτω δόντια.

Οι ακίνητες λειτουργικές συσκευές, παρότι δυσχεραίνουν την τήρηση υψηλού επιπέδου στοματικής υγιεινής, από την προσωπική μου κλινική εμπειρία αποδεικνύονται αποτελεσματικότερες από τις αντίστοιχες αφαιρούμενες (κινητές).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ δείτε τα αντίστοιχα θεραπευμένα περιστατικά με τη συσκευή Herbst ή παρακολουθείστε τα παρακάτω ενημερωτικά βίντεο: