11/10/2017

Συσκευή Pendulum

Σε περίπτωση έντονου συνωστισμού των άνω προσθίων δοντιών, η συσκευή Pendulum μπορεί να βοηθήσει στη λύση του προβλήματος χωρίς να γίνουν εξαγωγές μονίμων δοντιών. Πρόκειται για […]
04/12/2016

Συσκευή Herbst

Η συσκευή Herbst είναι μία ακίνητη λειτουργική, ορθοπεδικής φύσης, συσκευή. Παραμένει συγκολλημένη στα δόντια του ασθενούς καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Εφαρμόζεται συνήθως στους πάνω και […]