ΠΡΟΣΘΙΑ ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΞΗ

Ένα συχνό φαινόμενο  που παρατηρούμε στο ορθοδοντικό ιατρείο είναι η Πρόσθια Σταυροειδής Δήξη (Δήξη = Δάγκωμα). Βλέπουμε ότι κάποια από τα επάνω πρόσθια δόντια κλείνουν "προς τα μέσα" σε σχέση με τα αντίστοιχα κάτω δόντια. Αυτό, πέραν από την απαράδεκτη αισθητική εικόνα, είναι και λειτουργικό πρόβλημα, το οποίο θέτει σε κίνδυνο την υγεία των δοντιών που εμπλέκονται και των ούλων τους. Για το λόγο αυτό, συνιστάται η διόρθωση τέτοιων προβλημάτων το συντομότερο δυνατόν. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ παρακολουθήστε το παρακάτω ενημερωτικό βίντεο.