Συσκευή Herbst
04/12/2016
IPR στην θεραπεία με Invisalign therapy: Πώς γίνεται
17/03/2021

PENDULUM START

Σε περίπτωση έντονου συνωστισμού των άνω προσθίων δοντιών, η συσκευή Pendulum μπορεί να βοηθήσει στη λύση του προβλήματος χωρίς να γίνουν εξαγωγές μονίμων δοντιών. Πρόκειται για μια ακίνητη ορθοδοντική συσκευή η οποία συμβάλει στην μετατόπιση των άνω γομφίων προς τα πίσω, δημιουργώντας έτσι χώρο για την ομαλή διευθέτηση των προσθίων δοντιών και την ένταξή τους στο οδοντικό τόξο. Παραμένει συγκολλημένη στους γομφίους και προγομφίους της άνω γνάθου για διάστημα 6 μηνών περίπου.