ΑΟΡΑΤΟΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ INVISALIGN

Τεχνική ευθυγράμμισης με τους αόρατους νάρθηκες Invisalign®
Η τεχνική Invisalign Θεσσαλονίκη είναι μια διακριτική και σχεδόν αόρατη μέθοδος ευθυγράμμισης των δοντιών.
Βασισμένη σε μια παγκόσμια πατέντα της αμερικανικών συμφερόντων εταιρείας Align Technology, μπορεί να δώσει ικανοποιητικότατα αποτελέσματα σε πολλές κατηγορίες ορθοδοντικών προβλημάτων μέσω μια σειράς διαφανών ναρθήκων, ειδικά κατασκευασμένων για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι ότι

Α) Οι νάρθηκες είναι σχεδόν αόρατοι
Β) Αφαιρούνται κατά τη διάρκεια των γευμάτων και συνεπώς, οι ασθενείς μπορούν να απολαμβάνουν τα γεύματά τους
Γ) Αφαιρούνται στο βούρτσισμα των δοντιών ώστε οι ασθενείς να μπορούν να τηρούν υψηλό επίπεδο στοματικής υγιεινής
Δ) Δεν παρουσιάζονται αποκολλήσεις και μικροτραυματισμοί, όπως συχνά συμβαίνει με τις συμβατικές ορθοδοντικές συσκευές
Ε) Δεν απαιτούνται συχνές επισκέψεις στο ορθοδοντικό ιατρείο

Εφόσον το επιθυμείτε και εφόσον κρίνει ο γιατρός σας πως η τεχνική Invisalign® ενδείκνυται για το δικό σας ορθοδοντικό πρόβλημα, με ένα ειδικό υλικό θα ληφθούν τα αποτυπώματα των δοντιών σας, τα οποία θα σταλούν στην κατασκευάστρια εταιρεία. Κατόπιν, θα εκπονηθεί σχέδιο θεραπείας και θα διαμορφωθεί για εσάς μια τρισδιάστατη απεικόνιση της πορείας που αυτή θα ακολουθήσει, καθώς και του επιθυμητού θεραπευτικού αποτελέσματος. Αφού την μελετήσετε προσεκτικά και συζητήσετε για τη θεραπεία αυτή με τον ορθοδοντικό σας, θα κληθείτε να εγκρίνετε. Αμέσως μετά την έγκριση θα ξεκινήσει η κατασκευή των ναρθήκων Invisalign®. Στη συνέχεια, αυτοί θα αποσταλούν στο ορθοδοντικό ιατρείο. Τέλος, ο ειδικός ορθοδοντικός θα σας καλέσει για να ξεκινήσει η θεραπεία. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα ορίζονται κάποιες επισκέψεις, στις οποίες ο γιατρός θα ελέγχει την πορεία της, και θα σας δίνει τις απαραίτητες οδηγίες. Τονίζεται ότι η αποτελεσματικότητα της τεχνικής αυτής εξαρτάται από τη συνέπεια που θα επιδείξει ο ασθενής στην τήρηση των ιατρικών οδηγιών σχετικά με τη συχνότητα χρήσης των ακρυλικών ναρθήκων.

Δείτε παρακάτω μερικά video σχετικά με την τεχνική  Invisalign®