ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Οι ορθοδοντικές τεχνικές είναι πολυάριθμες και σε πολλές περιπτώσεις ορθοδοντικών προβλημάτων παρέχονται ποικίλες επιλογές επίλυσης του ορθοδοντικού προβλήματος.

Ο Dr Νασιόπουλος θα σας εξηγήσει τη φύση του ορθοδοντικού σας προβλήματος και θα συζητήσει μαζί σας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προτεινόμενων ορθοδοντικών τεχνικών επίλυσης.

Η τεχνική που τελικά θα επιλεχθεί θα προσαρμοστεί στις ατομικές ανάγκες και επιθυμίες του ασθενή και θα ολοκληρωθεί όταν υπάρξει συναίνεσή του. Σκοπός μας είναι η αποτελεσματικότερη και επιτυχέστερη θεραπεία με σεβασμό προς το ορθοδοντικό πρόβλημα και τις επιθυμίες σας.

 

  • Κινητοί μηχανισμοί
  • Ορθοπεδικοί Μηχανισμοί
  • Μηχανισμοί Διατήρησης
  • Ακίνητοι ορθοδοντικοί μηχανισμοί