Πιστοποίηση INVISALIGN®

Ο Δρ Νασιόπουλος είναι Χρυσός Πάροχος Invisalign και χρησιμοποιεί επιτυχώς την τεχνική από το 2003.

invisalign-gold006