ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΔΟΝΤΙΩΝ

Σε περιπτώσεις έντονου συνωστισμού δοντιών, μετά από μελέτη των ιδιαιτεροτήτων του κάθε περιστατικού και υπό προϋποθέσεις, είναι δυνατή η επιτυχής διόρθωση του συνωστισμού δίχως να αφαιρεθούν υγιή, μόνιμα δόντια. Σημειώνεται πάντως, ότι δεν είναι εφικτή η διόρθωση του έντονου συνωστισμού σε κάθε περιστατικό. Ισχύουν, όπως πάντα, ενδείξεις και αντενδείξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο: