Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι ορθοδοντικές τεχνικές είναι πολυάριθμες και σε πολλές περιπτώσεις ορθοδοντικών προβλημάτων παρέχονται ποικίλες επιλογές επίλυσης του ορθοδοντικού προβλήματος.

Ο Dr Νασιόπουλος θα σας εξηγήσει τη φύση του ορθοδοντικού σας προβλήματος και θα συζητήσει μαζί σας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προτεινόμενων ορθοδοντικών τεχνικών επίλυσης.

Τα γραφεία μας